วันที่ 4 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63

 

พิเศษ! สำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ร้านเด็ด ต้องรอด” กับ “STARVINGTIME” ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay บน Messenger รับสิทธิในการโปรโมทร้านอาหารผ่าน Facebook Page ของ “STARVINGTIME” รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพียงสมัครบริการตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. - 31 ธ.ค. 63

สิทธิประโยชน์เมื่อเลือกผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย เป็นบัญชีรับเงิน*


 • ฟรี! ผู้ช่วยในการสร้าง Facebook Page รวมทั้งจัดทำ Content (มูลค่า 20,000 บาท) เพื่อโปรโมทร้านอาหารผ่านช่องทาง Facebook
 • ฟรี! โปรโมทร้านอาหารผ่าน STARVINGTIME ในรูปแบบ Photo Album (Group Ad Content)(มูลค่า 15,000 บาท)
 • ฟรี! คลาสพิเศษทุกสัปดาห์พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจร้านอาหาร (มูลค่า 12,500 บาท) เพื่อช่วยคุณพัฒนาธุรกิจและเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์
 • สิทธิในการถูกรับเลือกโปรโมทร้านค้าผ่าน STARVINGTIME Story
 • สิทธิในการถูกรับเลือกโปรโมทร้านค้าผ่าน STARVINGTIME Live on Facebook
 • สิทธิในการถูกรับเลือกเพื่อจัดทำ Video Content เพื่อโปรโมทร้านค้าผ่าน STARVINGTIME

สิทธิประโยชน์เมื่อเลือกผูกบัญชีธนาคารอื่นๆ เป็นบัญชีรับเงิน**

 • ฟรี! ผู้ช่วยในการสร้าง Facebook Page รวมทั้งจัดทำ Content (มูลค่า 20,000 บาท ) เพื่อโปรโมทร้านอาหารผ่านช่องทาง Facebook
 • ฟรี! โปรโมทร้านอาหารผ่าน STARVINGTIME ในรูปแบบ Photo Album (Group Ad Content) มูลค่า 15,000 บาท
 • สิทธิในการถูกรับเลือกโปรโมทร้านค้าผ่าน STARVINGTIME Story

เงื่อนไข

 • *สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับ KGP บน Messenger และได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้ากับ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
 • **สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับ KGP บน Messenger และได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้ากับ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารอื่นๆ ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63
 • จำกัดสิทธิ 1 ท่านต่อ 1 ร้านค้า และจำกัด 5,000 สิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0-2008-8820 หรือที่เว็บไซต์ www.kasikornglobalpayment.com