1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

 

พิเศษ! รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท* สำหรับร้านค้าที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay

ที่ผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระเงินผ่านบริการ Facebook Pay ครบ 3 รายการขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้นเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าและใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทยกับบริการ โดยที่สถานะของร้านค้า (Merchant Status) และบัญชีร้านค้า (Payout Status) จะต้องมีสถานะที่ active จนถึง ณ วันที่ 31 ม.ค. 64
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่มีรายการรับชำระเงินผ่านบริการ Facebook Pay ครบ 3 รายการขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เฉพาะรายการที่ชำระเงินสำเร็จบน Facebook Messenger ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ และนับเฉพาะรายการแรกของลูกค้าผู้ชำระแต่ละรายเท่านั้น
  • จำกัดเงินคืนสูงสุด 400 บาทต่อร้านค้าตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • จำกัดสูงสุด 15,000 สิทธิ์แรกตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าผูกไว้กับบริการ Facebook Pay ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0-2008-8820