การสมัครบริการ แบบนิติบุคคล

 

ขั้นตอนการสมัครแบบนิติบุคคล

ลงทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้นบนเพจ Facebook

พิจารณาร้านค้าและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทางอีเมล info.kgp@kasikornglobalpayment.com

ยื่นส่งเอกสารและยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกสิกรไทย (15 สาขา)

 • หลังจากท่านได้รับอีเมลยืนยันผลการพิจารณาร้านค้า (ในขั้นตอน 2) จากทาง KGP พร้อมเอกสาร “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” (ตัวอย่างเอกสาร) ให้ท่านนำเอกสารทั้งหมดมานำส่งด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกสิกรไทยที่เข้าร่วมโครงการ (15 สาขา)

(หมายเหตุ: หากไม่มีเอกสาร ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร สาขาจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านต่อได้)

เริ่มต้นใช้งานได้

 • ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Facebook ภายใน 7-12 วัน หลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาเรียบร้อยแล้ว
 

รายละเอียดวิธีการสมัครในแต่ละขั้นตอน

1 ลงทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้นบนเพจ Facebook

สมัครเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็รับเงินง่าย /
01

ไปที่ Facebook เพจของคุณ > เลือก “จัดการร้านค้า” > คลิก “เริ่มตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อเริ่มต้นตั้งค่า

02

เลือก “ดำเนินการต่อในฐานะนิติบุคคล”

03

กรอกข้อมูลบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

 • ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
 • หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 13 หลัก
04

ใส่ข้อมูลการติดต่อของบริษัท

05

กรอกเลข OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

06

เลือก “หมวดหมู่ร้านค้า” ให้ถูกต้องตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

07

ดำเนินการสร้างบัญชีบน Facebook เสร็จสิ้น


ขั้นตอนถัดไป: กรุณาดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร, กรอกเอกสาร, และส่งพร้อมเอกสารบริษัทเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 และ 3


คุณจะได้รับผลการอนุมัติผ่าน Facebook ภายใน 7-12 นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สมัครเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็รับเงินง่าย /
01

ไปที่ Facebook เพจของคุณ > เลือก “ตัวจัดการร้านค้า” (หรือ สัญลักษณ์รูป) > คลิก “ตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อเริ่มต้นตั้งค่า

02

คลิก “ดำเนินการต่อ”

03

เลือก “ดำเนินการต่อในฐานะนิติบุคคล”

04

กรอกข้อมูลบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

 • ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
 • หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 13 หลัก
05

ใส่ข้อมูลการติดต่อของบริษัท

06

กรอกเลข OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

07

เลือก “หมวดหมู่ร้านค้า” ให้ถูกต้องตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

08

ดำเนินการสร้างบัญชีบน Facebook เสร็จสิ้น


ขั้นตอนถัดไป: กรุณาดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร, กรอกเอกสาร, และส่งพร้อมเอกสารบริษัทเพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 และ 3


คุณจะได้รับผลการอนุมัติผ่าน Facebook ภายใน 7-12 นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน

2 พิจารณาร้านค้าและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทางอีเมล โดยส่งมาที่ info.kgp@kasikornglobalpayment.com ทาง KGP จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารพร้อมกับส่ง “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” กลับไปทางอีเมลของท่าน

 • เอกสารใบสมัครบริการรับชำระเงิน PayDii บน Facebook ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนิติบุคคล หรือ Statement หากใช้บัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามหมึกสด และตราประทับบริษัท (ถ้ามี) และ สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล หรือ Statement หากใช้บัญชีกระแสรายวัน กรณีใช้ธนาคารอื่นในการรับเงิน พร้อมลงนามหมึกสด และตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารตามประเภทของบริษัทตามระบุด้านล่าง พร้อมลงนามหมึกสด และตราประทับบริษัท (ถ้ามี) (คลิกประเภทบริษัทเพื่อดูเอกสารที่ต้องเตรียม)
 • กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มอบอำนาจตามหนังสือรับรอง (ทุกท่าน) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามหมึกสด
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ (ระบุว่า มอบอำนาจให้ดำเนินการสมัครบริการรับชำระเงินกับ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด)
  • ติดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท
ชื่อสาขา จังหวัด
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น
สาขาโลตัส พัทยาใต้ ชลบุรี
สาขาโลตัส ภูเก็ต ภูเก็ต
สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ เชียงใหม่
สาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี

3 ยื่นส่งเอกสารและยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกสิกรไทย (15 สาขา)


หลังจากท่านได้รับอีเมลยืนยันผลการพิจารณาร้านค้าจากทาง KGP พร้อมเอกสาร “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” ตัวอย่างเอกสาร ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนำเอกสารทั้งหมดมานำส่งด้วยตนเองที่ธนาคารกสิกรไทยที่เข้าร่วมโครงการ


หมายเหตุ:
หากไม่มีเอกสาร “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” สาขาจะไม่สามารถดำเนินการได้

ชื่อสาขา จังหวัด
สาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร
สาขาสำนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
สาขาราชดำริ (ตรงข้าม Superrich Thailand ราชดำริ) กรุงเทพมหานคร
สาขาลาดพร้าว 25 กรุงเทพมหานคร
สาขาถนนพระรามที่ 2 (ปากซอยพระราม 2 ซอย 63) กรุงเทพมหานคร
สาขาบิ๊กซี บางใหญ่ นนทบุรี
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี
สาขาบางพลี (ข้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ) สมุทรปราการ
สาขาโลตัส พัทยาใต้ ชลบุรี
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น
สาขาโลตัส ภูเก็ต (สามกอง) ภูเก็ต
สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ เชียงใหม่

หากไม่มีเอกสาร “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” สาขาจะไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาตรวจสอบเวลาทำการของสาขา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่นี่ https://kasikornbank.com/th/announcement/Pages/change-open-branch.aspx4 เริ่มต้นใช้งานได้


ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัคร ผ่าน Notification บน Facebook ภายใน 7-12 วัน หลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาเรียบร้อยแล้ว

 

คำถามที่พบบ่อย

สมัครด้วยบัญชีนิติบุคคล แตกต่างจากการสมัครแบบบุคคลธรรมอย่างไร

การใช้งานฟังชั่นต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ ไม่แตกต่างกันไม่ว่าท่านจะสมัครด้วยบัญชีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หากท่านประสงค์จะสมัครบริการด้วยบัญชีนิติบุคคลท่านสามารถสมัครและนำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ที่นี่ (หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-0088820)

สมัครแบบบุคคลธรรมดาไปแล้ว หากต้องการสมัครนิติบุคคลต้องทำอย่างไร

กรุณาติดต่อ Call Center 02-0088820

ขั้นตอนการสมัครร้านค้าแบบนิติบุคคลจะต้องทำอย่างไรบ้าง และเมื่อสมัครแล้ว จะสามารถใช้งานระบบได้เลยทันทีหรือไม่

สามารถดูขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้ตามที่ระบุไว้ ที่นี่ และ ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Facebook ภายใน 7-12 วัน หลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้ว (15 สาขา)

ร้านค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลต้องมีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่

ร้านค้าจำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยจึงจะสามารถสมัครบริการรับชำระเงินบน Facebook ได้ อย่างไรก็ตามร้านค้าสามารถใช้บัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารใดก็ได้ในการรับเงิน

กรณีที่นิติบุคคลยังไม่มีบัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทย ร้านค้าดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยให้เรียบร้อย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร้านค้าจดทะเบียนนิติบุคคลต้องส่งเอกสารอย่างไร

หลังจากท่านได้ส่งเอกสารทางอีเมล และได้รับอีเมลยืนยันการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพร้อมกับ “ใบยืนยันการตรวจสอบเอกสาร” จากทาง info.kgp@kasikornglobalpayment.com เรียบร้อยแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจ/หรือผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนสามารถนำส่งใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยที่ระบุด้านล่างนี้

 • สาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร
 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 • สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร
 • สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร
 • สาขาสำนักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
 • สาขาราชดำริ (ตรงข้าม Superrich Thailand ราชดำริ) กรุงเทพมหานคร
 • สาขาลาดพร้าว 25 กรุงเทพมหานคร
 • สาขาถนนพระรามที่ 2 (ปากซอยพระราม 2 ซอย 63) นนทบุรี
 • สาขาบิ๊กซี บางใหญ่ นนทบุรี
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี
 • สาขาบางพลี (ข้างโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1) สมุทรปราการ
 • สาขาโลตัส พัทยาใต้ ชลบุรี
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
 • สาขาโลตัส ภูเก็ต (สามกอง)
 • สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่

ร้านค้าจะรู้ผลการสมัครภายในกี่วัน

ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Facebook ภายใน 7-12 วัน หลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาเรียบร้อยแล้ว