การสมัครบริการรับชำระเงินผ่าน
Meta Pay กับ KGP
แบบนิติบุคคล

ขั้นตอนการสมัครแบบนิติบุคคล

ลงทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้นบนเพจ Meta

ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารบริษัท ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ และทำการยืนยันตัวตน

 • ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
 • เตรียมเอกสารบริษัทให้ครบถ้วน ดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้
 • *กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองนำส่งใบสมัคร และเอกสารบริษัททั้งหมดด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ และทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 • *หมายเหตุ: สามารถมอบอำนาจให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือผู้อื่นดำเนินการแทนได้

เริ่มต้นใช้งานได้

 • ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยครบถ้วน

รายละเอียดวิธีการสมัครในแต่ละขั้นตอน

1 ลงทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้นบนเพจ Meta

สมัครเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็รับเงินง่าย /
01

ไปที่ Meta เพจของคุณ > เลือก “จัดการร้านค้า” > คลิก “เริ่มตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อเริ่มต้นตั้งค่า

02

เลือก “ดำเนินการต่อในฐานะนิติบุคคล”

03

กรอกข้อมูลบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

 • ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
 • หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 13 หลัก
04

ใส่ข้อมูลการติดต่อของบริษัท

05

กรอกเลข OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

06

เลือก “หมวดหมู่ร้านค้า” ให้ถูกต้องตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

07

ดำเนินการสร้างบัญชีบน Meta เสร็จสิ้น


ขั้นตอนถัดไป: กรุณาดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัคร และนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้


คุณจะได้รับผลการอนุมัติผ่าน Meta ภายใน 3-6 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน

สมัครเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็รับเงินง่าย /
01

ไปที่ Meta เพจของคุณ > เลือก “ตัวจัดการร้านค้า” (หรือ สัญลักษณ์รูป) > คลิก “ตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อเริ่มต้นตั้งค่า

02

คลิก “ดำเนินการต่อ”

03

เลือก “ดำเนินการต่อในฐานะนิติบุคคล”

04

กรอกข้อมูลบริษัทตามที่ระบุในหนังสือรับรอง

 • ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
 • หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 13 หลัก
05

ใส่ข้อมูลการติดต่อของบริษัท

06

กรอกเลข OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

07

เลือก “หมวดหมู่ร้านค้า” ให้ถูกต้องตรงกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

08

ดำเนินการสร้างบัญชีบน Meta เสร็จสิ้น


ขั้นตอนถัดไป: กรุณาดาวน์โหลดและกรอกเอกสารใบสมัคร และนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้


คุณจะได้รับผลการอนุมัติผ่าน Meta ภายใน 3-6 นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนคู่มือการใช้งานบริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay

2 ส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารบริษัทตามระบุด้านล่างนี้ ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ และทำการยืนยันตัวตน

 • เอกสารใบสมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Meta Pay ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • สำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคล หรือ Statement หากใช้บัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร และตราประทับบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารตามประเภทของบริษัทตามระบุด้านล่าง พร้อมลงนามรับรองเอกสาร และตราประทับบริษัท (ถ้ามี) (คลิกประเภทบริษัทเพื่อดูเอกสารที่ต้องเตรียม)
 • สำคัญ: กรณีร้านค้านิติบุคคลต้องการเพิ่มเติมเพจร้านค้าภายใต้นิติบุคคลเดียวกัน ภายหลังจากการสมัครครั้งแรก กรุณานำส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารบริษัทใหม่ทั้งชุด ที่สาขาใดก็ได้ของธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

 • กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มอบอำนาจตามหนังสือรับรอง (ทุกท่าน) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ (ระบุว่า มอบอำนาจให้ดำเนินการสมัครบริการรับชำระเงินกับ บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด)
  • ติดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท
ชื่อสาขา จังหวัด
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ขอนแก่น
สาขาโลตัส พัทยาใต้ ชลบุรี
สาขาโลตัส ภูเก็ต ภูเก็ต
สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ เชียงใหม่
สาขาเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ 2 กรุงเทพมหานคร
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี


3 เริ่มต้นใช้งานได้


ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัคร ผ่าน Notification บน Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยครบถ้วน

คำถามที่พบบ่อย

Meta Page ID ที่ต้องระบุในใบสมัคร คืออะไร

คือเลขที่ของเพจร้านค้าของคุณ สามารถดู Meta Page ID ได้โดย เข้าไปเพจของคุณ > เพิ่มเติม > เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ

สมัครด้วยบัญชีนิติบุคคล แตกต่างจากการสมัครแบบบุคคลธรรมดาอย่างไร

การใช้งานฟังชั่นต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ ไม่แตกต่างกันไม่ว่าท่านจะสมัครด้วยบัญชีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หากท่านประสงค์จะสมัครบริการด้วยบัญชีนิติบุคคลท่านสามารถสมัครและนำส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ที่นี่ (หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-0088820)

สมัครแบบบุคคลธรรมดาไปแล้ว หากต้องการสมัครนิติบุคคลต้องทำอย่างไร

กรุณาติดต่อ Call Center 02-0088820

ขั้นตอนการสมัครร้านค้าแบบนิติบุคคลจะต้องทำอย่างไรบ้าง และเมื่อสมัครแล้ว จะสามารถใช้งานระบบได้เลยทันทีหรือไม่

สามารถดูขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้ตามที่ระบุไว้ ที่นี่ และ ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยครบถ้วน

ร้านค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลต้องมีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่

ร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลกับธนาคารกสิกรไทยจึงจะสามารถสมัครบริการรับชำระเงินบน Meta ได้

ร้านค้าจดทะเบียนนิติบุคคลต้องส่งเอกสารอย่างไร

สามารถส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ

โดยกรรมการทุกท่านนำส่งเอกสารด้วยตนเองเพื่อทำการยืนยันตัวตน หากกรรมการทุกท่านไม่สามารถยื่นส่งด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือมอบให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลส่งเอกสารแทนได้ (พร้อมหนังสือมอบอำนาจ)

ร้านค้าจะรู้ผลการสมัครภายในกี่วัน

ท่านจะได้รับแจ้งผลการสมัครผ่าน Notification บน Meta ภายใน 3-6 วันหลังจากท่านนำส่งเอกสารการสมัครที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยครบถ้วน