ขั้นตอนง่ายๆ จ่ายค่าโฆษณา Facebook ผ่าน

เข้าเพจ Facebook ที่ต้องการ >
คลิกเมนู “Ad Center”

เลือก “Payment Settings”

กดปุ่ม “Add Funds” หรือ
“Add payment method”

ระบุจำนวนเงิน > เลือก K PLUS >
กดปุ่ม "Add Funds"

กดปุ่ม “Next”

ตรวจสอบยอดชำระ >
กดปุ่ม "Confirm"

ใส่ PIN Code

เสร็จสิ้นการชำระเงิน

ลูกค้าจะได้รับ e-Slip ยืนยันการชำระเงิน
บนแอปพลิเคชั่นธนาคาร

ขั้นตอนง่ายๆ จ่ายค่าโฆษณา Facebook ผ่าน QR Code

เข้าเพจ Facebook ที่ต้องการ >
คลิกเมนู “Ad Center”

เลือก “Payment Settings”

กดปุ่ม “Add Funds” หรือ
“Add payment method”

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
เลือก QR Code กดปุ่ม “Add Funds”

แคปหน้าจอเพื่อบันทึก QR Code

เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคาร >
เลือก Scan QR Code

เลือกรูปภาพ QR Code ที่บันทึกไว้

กดปุ่ม “Next”

ตรวจสอบยอดชำระ >
กดปุ่ม "Confirm"

ใส่ PIN Code

เสร็จสิ้นการชำระเงิน

ลูกค้าจะได้รับ e-Slip ยืนยันการชำระเงิน
บนแอปพลิเคชั่นธนาคาร

เข้าเพจ Facebook ที่ต้องการ >
คลิกเมนู “Ad Center”

เลือก “Payment Settings”

เลือก “Add Funds” หรือ
“Add Payment Method” อันใดก็ได้

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
เลือก QR Code กดปุ่ม “Add Funds”

สแกน QR ผ่าน Mobile Banking
ธนาคารใดก็ได้

เปิดแอปพลิเคชั่นธนาคาร >
เลือก Scan QR Code

เปิดกล้องเพื่อสแกนจ่ายผ่าน QR Code

กดปุ่ม “Next”

ตรวจสอบยอดชำระ >
กดปุ่ม "Confirm"

ใส่ PIN Code

เสร็จสิ้นการชำระเงิน

ลูกค้าจะได้รับ e-Slip ยืนยันการชำระเงิน
บนแอปพลิเคชั่นธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย

บริการจ่ายค่าโฆษณา Facebook ads ที่ KGP ให้บริการคืออะไร

บริการจ่ายค่าโฆษณา Facebook ads ที่ KGP ให้บริการ คือ บริการเติมเงินในบัญชีโฆษณาที่ใช้วิธีการชำระเงินด้วยตัวเองผ่าน
K PLUS และสแกนจ่ายด้วย QR Code

การเติมเงินในบัญชีโฆษณาแบบชำระเงินเองบน Facebook คืออะไร

การเติมเงินในบัญชีโฆษณาแบบชำระเงินด้วยตัวเองบน Facebook คือการเติมเงินเข้าไปยังบัญชีโฆษณาแบบชำระเงินด้วยตัวเองของคุณ (Prepaid Balance) เพื่อใช้ในการจ่ายค่าโฆษณาบน Facebook และ Instagram ด้วย

สามารถเติมเงินด้วยช่องทางใดบ้าง

การเติมเงินในบัญชีโฆษณาแบบชำระเงินด้วยตัวเองสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และสแกนจ่ายด้วย QR Code

วิธีการชำระค่าโฆษณา Facebook ads ผ่านการเติมเงินในบัญชีโฆษณาทำอย่างไร

เลือกตั้งค่า Payment Setting สำหรับ Account ของคุณ หรือเข้าไปที่ Ads Manager แล้วเลือก Add Funds เพื่อระบุยอดเงินที่ต้องการเติมเงินไว้ในบัญชีโฆษณาของคุณ จากนั้นสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้ทันที

หากลูกค้าพบปัญหาการชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่ใด

ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน

1

เลือก Ad account ID

2

I have a question about my payment

3

Process a refund

4

เลือกเหตุผล

5

ใส่คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมข้อมูลการคืนเงินในช่อง Description
ขอให้แจ้ง ชื่อ ธนาคาร และเลขบัญชี ที่ต้องการให้โอนคืน

การดำเนินการคืนเงินใช้ระยะเวลานานเท่าใด

Facebook ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5 วันทำการ เมื่อได้ข้อยุติแล้ว KGP จะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ