8 ก.ค. 64

 

ประกาศยกเลิกการให้บริการระบบรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay สำหรับผู้ขายที่ใช้บริการผ่านโปรไฟล์ส่วนตัว

เนื่องจากทาง KGP ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การซื้อขายทั้งของผู้ขายและผู้ซื้อบน Facebook ได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทาง KGP ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการระบบรับชำระเงินผ่านหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ขายตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยอดขายผ่าน Facebook Pay ทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ขายตามบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

หากท่านต้องการใช้บริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ท่านสามารถสร้างหน้าเพจสำหรับธุรกิจของท่าน เพื่อทำการขายสินค้า และสมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay ได้


หมายเหตุ: สำหรับท่านที่ใช้บริการระบบรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับเพจธุรกิจอยู่แล้ว ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการประกาศยกเลิกนี้