1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63

 

พิเศษ! สำหรับร้านค้าใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินบน Facebook Messenger รับเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท วันนี้ – 31 ก.ค. 63 เท่านั้น

ต่อที่ 1 : รับเงินคืน 200 บาท* เมื่อสมัครบริการรับชำระเงินบน Facebook Messenger ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระ 1 รายการขึ้นไป

ต่อที่ 2 : รับเงินคืน 1,000 บาท** เมื่อสะสมรายการรับชำระเงินบน Facebook Messenger ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระครบ 30 รายการเงื่อนไข

  • *สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินบน Facebook Messenger และได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้ากับบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายการรับชำระขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไปต่อ 1 รายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
  • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อร้านค้า, จำกัด 10,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนและ จำกัด 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ** สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่สะสมรายการรับชำระเงินบน Facebook Messenger กับ KGP ครบ 30 รายการขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 63
  • สงวนสิทธิ์นับเฉพาะรายการที่ชำระเงินสำเร็จบน Facebook Messenger ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ และนับเฉพาะรายการแรกของลูกค้าผู้ชำระแต่ละรายเท่านั้น
  • จำกัดเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อร้านค้าตลอดรายการ, จำกัด 1,500 สิทธิ์แรกต่อเดือนและสูงสุด 3,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าผูกไว้กับระบบรับชำระเงินบน Facebook Messenger ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0-2008-8820 หรือที่เว็บไซต์ www.kasikornglobalpayment.com