1 ส.ค. – 31 ต.ค. 63

 

พิเศษ! สำหรับร้านค้าใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับ KGP บน Facebook Messenger รับเงินคืน 400 บาท

เมื่อสะสมรายการรับชำระเงินบน Messenger ด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทย และมีรายการรับชำระครบ 3 รายการ ภายใน
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 63 เท่านั้นเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้ารายใหม่ที่สมัครบริการรับชำระเงินผ่าน Facebook Pay กับ KGP บน Messenger และได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้ากับบริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัด (KGP) และผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.63
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านค้าที่สะสมรายการรับชำระเงินบน Messenger กับ KGP ครบ 3 รายการขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค.63, สงวนสิทธินับเฉพาะรายการที่ชำระเงินสำเร็จบน Messenger ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ และนับเฉพาะรายการแรกของลูกค้าผู้ชำระแต่ละรายเท่านั้น
  • จำกัดเงินคืนสูงสุด 400 บาทต่อร้านค้าตลอดรายการ, จำกัดสูงสุด 15,000 สิทธิแรกตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าผูกไว้กับระบบรับชำระเงินบน Messenger ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KGP Contact Center 0-2008-8820